Back to Top

077 34 9191 6

headerfacebook headerlinkedin headertwitter

Category: AI

Google Workspace apps සදහා AI හැකියාව.

Google පවසන්නේ AI හැකියාව Gmail, Docs සමග අනෙකුත් Google Workspace apps ගෙනෙන්නට තමන් සූදානම් බවයි. ඔවුන් විස්තර කරන්නේ දැනට Workspace apps කිහිපයක් එනම් Google Docs, Gmail, Sheets, Slides වැනි අවකාශ වලට දැනට මෙම සංයුත්ත වීම සූදානම් බවයි. එම ආයතනය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ පැමිනෙන generative AI හැකියාව් සමග භාවිතාකරන්නන් හර්ට වඩාත් …

Continue Reading

Posted in AI, Google | Tagged |

Baidu වෙතින් එන Ernie Bot එක.

Baidu නම් චීනය මූලිකව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමුකයා පවසන්නේ තමන්ගේද AI-powered chatbot නිකුතුව සූදානම් බවයි.Ernie Bot ලෙසට නම් වන එය මේ වන විට නිවේහ්ඩ්නය කර තිබෙනවා. මේ වන විට දැඩි අවධානයක් දින අගෙන ඇති ChatGPT හා සමානවම සංකීර්ණ ගැටළු සදහා සාර්ථක විසඳුම් ගෙනෙන්නට එය සමත් වන අතර මාර්තුමාසය තුලදී එය අභ්‍යන්තර …

Continue Reading

Posted in AI, AI chatbot | Tagged , |

UK වලින් supercomputer සැලසුමක්.

UK වෙතින් පැවසෙන්නේ ත්මන් £900 million වැයක් සමග supercomputer හා ආශිත AI Research දෙසට කටයුතු කරන්නට සූදානම් බවයි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ වඩ වඩාත් වැඩි වෙමින් ඇති processing බලයේ අවශ්‍යතාවය ඔස්සේ වඩාත් සංකීර්න ගැටළු දෙසට කටයුතු කරන්නට තමන් තීර්නය කර ඇති බවයි. වැඩි දියුනු කරන medicines, climate ගැටළු, වැනි දෑ සදහා …

Continue Reading

Posted in AI | Tagged |

GM ද ChatGPT සමග මිතුරුවේ.

General Motors (GM) පවසන්නේ ඔවුන්ගේ manuals සදහා ChatGPT වෙතට පැමිනීමට අවධානය යොමුකර ඇති බවයි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ සාමාන්‍ය ChatGPT භාවිතයේදී පදනම් වන keyboard සමග interact වීම වෙනු වට AI voice ස්වභාවයන් ප්‍රමුක කරන්නට කටයුතු කරන බවයි. Microsoft සමග Azure cloud service ආශ්‍රිතව තම සේවාව දියුනු කරන්නට කටයුතු කරන බවටයි පැහැදිලි …

Continue Reading

Posted in AI, ChatGPT | Tagged |

AI ආකාරයේ doctors / lawyers ??

OpenAI වල CEO වරයා පවසන්නේ artificial intelligence apps සදහා පදනම් කර ගත හැකි APIs සදහා platform එකක් සදහා කටයුතු කරන කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. ChatGPT වල සාර්ථකත්වය සමග ඉදිරියට යන්නට තමන් සුදානම් බවටයි Reuters වෙතට පවසා ඇත්තේ. Coca-Cola වැනි සමහර ආයතනයන් දැනටමත් OpenAI සමග කටයුතු කරමින් සිටින අතර වැඩි දුරටත් …

Continue Reading

Posted in AI | Tagged |

chatbots වියදම ඉහලය.

මේ වන විට chatbot technologyය නැතිනම් chatbot AI හැකියාව මහත් අවධානය දිනා ගෙන ඇති අංගයකි. හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ language model සමග වන මෙම අංගය සාමාන්‍ය search එකකට වන වැය හා සැසදීමේදී දස ගුනයකින් වැඩි බවය. මෙම compute costs සමනය කර ගැනීම සදහා නම් දැනටම පැමින ඇති ChatGPT Plus මෙන් $20 …

Continue Reading

Posted in AI, Google, Microsoft | Tagged , |

Bing Chat හැකියාව මුහුකුරා යමින් සිටින බවට.

මේ වන විට Microsoft වල Bing Chat AI bot හැකියාව දැඩි අවධානයක් දිනා ගතංගයක්ව ඇත. බහුල භාවිතයට පිවිස ඇති එය මේ වන විට වෙගයෙන් වර්ධනය කරමින් ඇති අංගයක් ලෙසටද පිලිගැනේ. හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ එය මේ වන විට වඩාත් පෞද්ගලිකත්වයට මිත්‍රවන, මුහුකුරා ගිය මෙන්ම වෙනම අනන්‍යතාවයක් අත්පත්කරගනිමින් සිටින්නක් බවට පත් වෙමින් …

Continue Reading

Posted in AI, Bing |

Bing Chat වලට සීමා පැනවේ.

Microsoft පවසන්නේ Bing chatbot, සදහා සමහර සීමා කිරීම් ගෙනෙන්නට තමන් තීර්නය කර ඇති බවකි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ දිනකල් සදහා භාවිතාකරන්නෙකුට 50 chat turns සීමාවක් මෙන්ම වරකට 5 chat turns සීමාවක් ගෙනෙන බවයි. ඔවුන් turn එකක් අර්ථ දක්වන්නේ user question එකක් හා Bing reply එකක් ලෙසටය. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ තම ගනනයන්ට …

Continue Reading

Posted in AI, Microsoft | Tagged |

ChatGPT වෙතට ජනවාරි පැමිනීම 100 million ඉක්මවයි.

ChatGPT නම් ප්‍රකට AI chatbot එක තොරතුරු ලෝකය මත ප්‍රධාන අවධානයක් වෙමින් තිබේ. UBS හැදෑරුම් වාර්තාවක් පවසන්නේ January 2023 සැලකූ විට 100 million භවිතාවක් ලබන්නට එය සමත්ව ඇති බවයි. එම වාර්ථාව වැඩි දුරටත් පවසන්නේ දෛනිකව සාමාන්‍යයෙන් 13 million users අවධානයක් ලබන්නට එය සමත්ව ඇති බවයි. එය December 2022 සමග සැලකූ …

Continue Reading

Posted in AI, ChatGPT |

AI-written text හඳුනා ගන්නට Tool එකක් නිකුත්වේ.

OpenAI වෙතින් AI-written text හඳුනාගන්නට සහය වන tool එකක් නිකුත් කර තිබෙනවා.ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ මෙම detect හැකියාවැති artificial intelligence tools එකට ChatGPT වැනි සහයකින් නිමවන text එකක් හඬුනා ගන්නට සමත් වන බවයි. OpenAI වෙතින් මෙම පැමිනීම පැහැදිලි කරන්නේ බොහෝ අධ්‍යාපණ ආයතනයන් සිසුන්ගේ homework, programming assignments ආදිය නිමවීම සදහා ChatGPT AI …

Continue Reading

Posted in AI | Tagged |

AI ගෙනෙන realistic digital humans සූදානම් වෙමින් ඇත.

ARTIFICIAL intelligence මිනිස් කථාන්දරයේ ව්‍යාකරණය උඩු යටිකුරු කරනු ඇත. මිනිස් බාහු ශක්තිය යාත්‍රික කරමින් ඇරබි මිනිස් කථාන්දරයේ හැරවුම තවත් සංකීර්ණ කරමින් ඔහුගේ මනස් හැකියාව යාන්ත්‍රික කිරීම අරබා ඇත. ChatGPT අද වන විට මිනිස් නිර්මාණශීලීත්වය සාර්ථකව අභිබවන්නට උත්සාහ කරමින් සිටීම අප අත්දාකිමින් සිටින්නෝ වෙමු. එය creative ආකාරයට මිනිස් සටහනක් තමබ්බට සමත් …

Continue Reading

Posted in AI | Tagged |

Baiduද ChatGPT ආකාරයේ සංකරණයකට.

ChatGPT නම් artificial intelligence (AI) මූලික natural language processing tool එක වැඩි අවධානය දිනා ගන්නට සමත්වන්නේ conversational manner ලෙසට ප්‍රථිචාරයට සමත්වන වන නිසාය. එයට පිලිතුරු සැලයීමේ මෙන්ම content හා writing code වැනි හැකියාවන් වලද සමත් බව පෙන්වන්නකි. එය දැනටමත් මිලියන ගනනක් භාවිතාව ලබන පසුගිය නොවැම්බරයේ නිකුත්වූවකි. දැනටමත් Bing search engine …

Continue Reading

Posted in AI | Tagged , |