සමාජජාලා යුගය අවසන් වෙමින් ඇත. පිවිසෙමින් ඇත්තේ AI නොහොත් artificial intelligence යුගය වෙතටය. දැනටමත් අපගේ මොබයිල් දුරකථනයේ සිට ඉහලට AI බව පිවිසෙමින් තිබේ. හදාරන්නන් පවසන්නේ එය වඩාත් වෙනස් වන්නට නියමිත වන්නේ මිනිස් වර්ගයාගේ උපරිමය එය විසින් අත්පත් කර ගන්නට ආරම්භව ඇති නිසාය. ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ නෛතික රාමු මෙන්ම සමාජ කථිකා පැමිනීම වැදගත් වන්නේ අප සිතනවාට වඩා වේගයෙන් AI අවකාශය අපව අත්පත් කරගන්නට නියමිත බැවිනි. හදාරන්නන් අවධාරනය කරන්නේ OpenAI වැනි විසල් හැදෑරීම්, අත්පත්කර ගැනීම් ඔස්සේ මිනිස් සංකීර්ණතා සරල වීම නිමේශයක් වන්නට වැඩි කලක් ගත නොවන බැවිනි.
Pubudu Siriwansa