ප්‍රධාන පෙලේ ආරක්ෂක මෘදුකාංග සමාගම් කිහිපයක් ම නිවේදනය කර සිටින්නේ Wannacry/Wanna/Wcry ලෙසට නම් වන ransomware ආකාරයේ හානිකර මෘදුකාංගයක් ලොව පුරා පරිගණක වෙතට පැතිරෙමින් ඇති බවය. Avast හා Kaspersky ආයතනයන්ගේ ගනනයන්ට අනූව දල ලොව පුරා පරිගණක දල වශයෙන් 57000ක් පමන මේ වන විට ආසාධිත ව ඇති බවයි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ ලොව පුරා universities, telecommunications, utility services, banks, හා hospital වැනි ආයතනයන් ‍රැසක් මේ වන විට ආසාධිත තත්වයෙන් බිඳ වැටී ඇති බවකි. රටවල් ලෙසට සැලකීමේදී UK, Turkey, France, Spain හා US වැනි රටවල් වලට ගැටලුව තදින් බලපාමින් ඇති අතර සමස්ථ ආසාධිත බවින් 70%ක් පමන Russia දෙසින් වාර්ථ වන බවටයි හෙලි වන්නේ. Windows devices ඉලක්ක වන මෙම හානිකරය සදහා පසුගිය මාර්තු මාසයේදී Microsoft ආයතනය යවත්කාලීන නිකුත් කලද අදාල යාවත්කාලීන ලබ නොගත් පසිගණක වෙතට පහසෙන් අනතුර විවෘතව ඇති බවටයි සැලකෙන්නේ.
හානිකරයේ අභ්‍යන්තරය තවමත් අපැහැදිලි අතර වඩාත් භ්‍යානකම කාරනය වන්නේ worm ආකාරයේ හානිකරයක් බැවින් භාවිතාකරන්නන්ගේ අවම මැදිහත් වීමක් මත පවා එහි ව්‍යාප්තිය පහසුවෙන් සිදු වීමය. සමහර හැදෑරුම් වාර්ථා පවසන්නේ පසුගිය කාලයේ පැමිනි NSA පහරදීම් සදහා භාවිතාවූ හානිකරයේ සම්බන්දයක් පිලිබඳව හොඩුවාවන් ලබමින් සිටින බවයි. දැනටමත් අනාරක්ෂිත භාවිතාකරන්නන් සදහා ලබ දෙන උපදෙස වන්නේ email ඔස්සේ ලැබෙන සබඳතා සංක්‍රියකිරීමේදී කල්පනාකාරී වන ලෙසටයි.