තොරතුරු ලෝකයේ AI යුගයේ තීරනාත්මක පිවිසුමක් ලේසට ChatGPT සටහන් වනු ඇත. හුදු යාන්ත්‍රික සෙවුම් ප්‍රථිපලයක් ලෙසට නොව conversational ආකාරයකට භාවිතාකරන්නා සමග වඩාත් මානුෂික ස්වරූපී සහයකට එය සූදානම් වන්නේ තොරතුරු මත වඩාත් ගැබුරු හැදෑරුම් හැකියාවක් හා මෙතෙක් මිනිස් හැකියාවන් ලෙසට පමනක් සැලකූ පරිගණක වැඩසටහනක් සැලසීමේ සිට සටහනක් තැබීම දක්වා හා තවත් බොහෝ හැකියාවන් රාශියක් ප්‍රකට කරවමිනි. ChatGPT පිලිබන්දව අදහස්පලකරන තවත් හදාරන්නෙකු පැහැදිලි කරන්නේ Google වල ආධිපත්‍ය අවකාශය වන තොරතුරු සෙවුමක යාන්ත්‍රික බව ඉක්මවන්නට එය ඉතා සාර්ථකව සූදානම් බවයි. ඔහු පවසන්නේ 25 වසරක Google වල අධික ලාබදායී තොරතුරු සෙවුම් සමග වෙළඳ පනිවිඩය ගෙන එමේ ව්‍යාපාරය සැලකිය යුතු ලෙස අවසන් කරන්නට මෙම නව ප්‍රවනතාවය සුදනම් බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටMicrosoft, Google වෙතිලු ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයන් රාශියක් එලබෙන යුගයේ AI ප්‍රමුකතා සමග තම ව්‍යාපෘති සංයොජනය සදහා මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටී.
Pubudu Siriwansa