ස්ථාපනය සදහා මෘදුකාංග තොරා ගැනීමද වැදගත් පියවරක් වනු ඇත. විටක තම භාවිතාවට අදාල නොවන තරමේ බ‍රැති මෘදුකාංග ස්ථාපිත කර ගැනීමෙන් තම පරිගණකයේ වේගය අඩාල කර ගැනීම මෙන්ම සිරවීම් වැනි අවස්ථාවලට මුහුන දෙන භාවිතාකරන්නාන් දැකීම එතරම් විරලතම නොවේ. ඔවුන් බොහෝ විට තම පරිගණකය සදහා අවශ්‍ය මෘදුකාංග තොරා ගන්නේ තම අවශ්‍යතාවයන්ට අනූව වනවාට වඩා සාමාන්‍ය සම්මතයන්ට එකගව වේ. උදා හරනයක් ලෙසට ඉදහිට imageයක සරල සංස්කරනයක් කරගන්නට පමනක් මිලාධික ඡයරූ සංස්කරන මෘදුකාංගයක අයතා සංක්‍රියකිරීමක් වන සංස්කරනයකට පෙලබෙති. නමුත් ඔවුනට වඩා හිතකර සරල මෙන්ම නොමිළේ භාවිතාකල හැකි මෘදුකාංගයක් යොදා ගැනීමෙන් තම පරිගණකයට අනවශ්‍ය බරතැදි ධාවනයක් පමනක් නොව විටක පෙර කී අනියම් සංක්‍රිය කර ගැනීමට යොදා ගන්නා මෘදුකාංග හරහා හානිකරයන් කැදවා ගැනීමද සිදුකරනු දැකිය හැක. තවත් විටක පිරිසුදු මට්ටමේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පමනක් නොව හොඳම මට්ටමේ ආරක්ෂක මෘදුකාංග කට්ටලයක්ද ස්ථාපනය කර ගන්නා තවත් අයෙක් පෙර කී ආකාරයේ සරල අවශ්‍යතාවයක් සදාහා අනවශ්‍ය මට්ටමේ මෘදුකාංග ස්ථාපනයට කටයුතු කොට කලකදී හානිකර ජාලයන්ට (Botnet) ගොදුරුවූ පරිගණකයක හිමිකරුවෙකුව සිටිනු දැකිය හැකිවීම එතරම්ම විරල අත්දැකීමක් නොවේ.
ක්‍රමයෙන් භාවිතය වැඩි වීම මෙන්ම භාවිතවන පරිසරයන් වැඩි වීම වැනි නෙන කාරනා සමග මෘදුකාංග පරිසරයද වේගයෙන් චලනය වන භාවිතාවක්ව පැමින ඇත. මෙහෙයුම් පද්ධති සංස්කරන වල සිට සියලු මෘදුකාංග භාවිතාවන් වෙගයෙන් වෙන්වීමේ පරිසරය නිර්මානය වන්නේ හුදු වෙළඳ උපංක්‍රමයක් ලෙසට පමනකැයි සලකා නව සංස්කරන වෙතට නොපැමිනීම විටක ගැටලු ඇතිකරනු සුලු විය හැක. වේගයෙන් දියුනු වන දෘඩාංග මෙන්ම මෘදුකාංග පරිසරයන් මෙම දියුනු කිරීම් ඉල්ලා සිටීම මේ වන විට බහුල අත්දැකීමකි. විටක ඒවායෙන් අලුතින් හඳුනාගන්නා දුර්වලතා පිලිසකර කරන්නට මෙන්ම නව මෘදුකාංග පරිසරයන්ට ගැලපෙන්නට නව තාක්ශනයන් සමග ගැලෙපෙන සංස්කරන පැමිනීම වැදගත් වේ. උදාහරනයක ලෙසට බ්‍රවුසර සංස්කරන සැලකීමේදී සමහර මෙහෙයුම් පද්ධති සංස්කරනයන් ගෙන පසුව පැමිනෙන නව ඒවාට සහය නොදක්වනු දැකිය හැක. බොහෝ විට මෙසේ වන්නේ එම මෘදුකාංග නිර්මානය වන පදනම් මට්ටමේ සිටම එම හිතකරබව නව තාක්ශනික පරිසරයට නොගැලපෙන නිසාය. මෙවැනි බ්‍රවුසර සංස්කරනයක් සමග අන්තර්ජාලයට පිවිසීම පහසුවෙන් හානිකරයන් කැදවා ගැනීම , වේගය අඩුවීම , නව තාක්ශන අංගයන් ක්‍රියාත්මක නොවීම වැනි නෙක ආකාරයේ ගැටලු ගෙනෙනු ඇත.