නව තොරතුරු උපාංග අලවිය ලොවපුරා පසුබෑමක ඇති බව හදාරන්නන් පෙන්වා දෙමින් ඇත. එනමුත් භාවිතාව ද ඉහල යමින් තිබීම අප අවට පරිසරය නැවත නැවත පෙන්වා දෙමින් ඇත. භාවිතාකල තොරතුරු උපාංග නැවත නැවත භාවිතයට පැමිනීමේ මේ වන විට ඉහල යමින් තිබේ. පලමු භාවිතාකරන්නාගෙන් දෙවන භාවිතාකරන්නා වෙතට උපාංගය හුවමාරුවන විට අමතක නොකලම යුතු වැදගත් කාරනයක් වන්නේ එහි වන සිම් පත, අමතර මතක පත් ඉවත්කර ගත් පමනින් ඔබගේ උපාංගය මත ඉතිරිව ඇති අතීත තොරතුරු සුරක්ෂිත නොවීමය. හදාරන්නන් උපදෙස් දෙන්නේ සංකීර්ණ භාවිතාවක් ඇති අද වැනි කාලයක තාවකාලික පිලිසකරයක සිට නන්නාදුනන තවකෙකු වෙතට එම උපාංග විකුනා දමන දක්වා වූ හැම අවස්ථාවකදීම ඉතා කල්පනා කාරී විය යුත්තේ පෙර කී භෞතිඅක් අමතර උපාංග ඉවත්කර ගත් පමනින් ඔබගේ තොරතුරු වසන් නොවන්නේ එම උආංග මත තවදිරටත් ඒවා තැම්පත්ව තිබීම මෙන්ම සමහර විටක සරල මකා දැමීම් ඔස්සේ ඉහත තාක්ෂණික උපංක්‍රම සමග ඒවා නැවත අත්පත් කරගන්නට හැකි වන අවස්ථා සියල්ල අවසන් නොවන බැවිනි.
Pubudu Siriwansa